Category Archives: Địa danh mới

Đi qua mùa hè

Đi qua mùa hè

Mỗi khi ve kêu râm rang trên những tàn phượng đỏ rực, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu nhiều hơn là khi ấy tôi biết rằng : Mùa hè đã về. Tôi đã đi qua biết bao mùa hè với một niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt khi còn là một cô […]